والدین چگونه با فرزند نوجوان خود رفتار کنند؟
یک روانشناس بالینی با بیان اینکه در مقابل اشتباهات فرزندان باید دو قانون را اجرا کرد، گفت: برخی قوانین قابل تغییر و برخی دیگر غیرقابل تغییر هستند. والدین در مواجهه با اشتباهاتی همچون مصرف سیگار، قلیان و رابطه نامشروع و...باید به شدت زیادی با فرزند خود برخورد کرده و هیچ تخفیفی برای آن در نظر گرفته نشود. اما در مواردی همچون زمان بیرون ماندن فرزندان...

سجاد تاجوردر خصوص نحوه رفتار با نوجوانان در محیط خانواده، اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که نوجوانان با والدین خود دارند این است که آن‌ها تصور می کنند والدین در هر کاری با آن‌ها مخالف هستند و این تصورات منفی باعث می‌شود ارتباط بین فرزند نوجوان و والدین کمرنگ شود که در این شرایط باید والدین با فرزند خود مانند یک رفیق برخورد کرده و آنها را بیشتر درک کنند.

این روانشناس بالینی بیان کرد: والدین باید بتوانند از نظر عاطفی با فرزندان نوجوان خود ارتباط خوبی برقرار کنند، بیشترین آسیبی که فرزندان دختر و پسر از جنس مخالف می‌بینند والدین خود است که همراه فرزندان خود نیستند.

وی در ادامه افزود: باید با فرزند نوجوان به گونه‌ای برخورد کرد که بداند یک حقوق و وظیفه ای در خانواده وجود دارد و این حقوق و وظیفه دوطرفه است یعنی باید بپذیرند که حقوق و وظیفه در خانواده متقابل است.

تاجور با اشاره به اینکه باید به نظرات نوجوانان در خانواده احترام گذاشته شود، ادامه داد: باید به نظرات نوجوانان در خانوداه بها داده و از نظرات آن‌ها استفاده شود، از طرفی برای رفتار با نوجوانان نباید پاداش فراموش شود. پاداش، نتیجه‌ بهتر و سریع‌تری از تنبیه دارد و باعث می‌شود نوجوان احساس بهتری نسبت به خودش داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه باید به فرزند نوجوان اعتماد کرد، عنوان کرد: به عنوان مثال اگر پولی ماهانه به فرزند نوجوان داده می‌شود باید مدیریت پول به او سپرده شود تا هم بتواند آنگونه که می‌خواهد پول را هزینه کند و هم مقداری از آن را پس انداز کند. والدین با فرزند نوجوان خود باید هوشمندانه برخورد کنند تا بتوانند این رده سنی را به خوبی پشت سر بگذارد.

این روانشناس بالینی گفت: والدین باید یک اعتماد دو طرفه و دوستانه بین خودشان و فرزند نوجوانشان برقرار کنند تا در صورتی که فرزند نوجوان دچار خطا و اشتباهی شد بتواند با خیالی راحت و آسوده با والدین خود در میان بگذارد تا مشکل به خوبی حل شود نه اینکه فرزند نوجوان از ترس برخورد پدر و مادر به دوستان خود پناه برده و دچار خطا و اشتباه بیشتری شود.

تاجور تصریح کرد: زمانی که فرزند نوجوان کار اشتباهی انجام می‎‌دهد باید با آن برخورد شود اما نه تنبیه بدنی بلکه باید تنبیه و تشویق برای آن‎‌ها درنظر گرفته شود و در صورت انجام کار اشتباه فرصت جبران به او داده شود.

این روانشناس بالینی با بیان اینکه در مقابل اشتباهات فرزندان باید دو قانون را اجرا کرد، گفت: برخی قوانین قابل تغییر و برخی دیگر غیرقابل تغییر هستند. والدین در مواجهه با اشتباهاتی همچون مصرف سیگار، قلیان و رابطه نامشروع و...باید به شدت زیادی با فرزند خود برخورد کرده و هیچ تخفیفی برای آن در نظر گرفته نشود. اما در مواردی همچون زمان بیرون ماندن فرزندان نیازی به سختگیری زیادی نیست.

این روانشناس بالینی خاطرنشان کرد: فرزند دختر و پسر هر کدام به نحوی آسیب‌های متفاوت به خود را دارند ولی اگر چهارچوب نیازهای عاطفی از طرف جنس مخالف والد و یا نیازهای آن‌ها از طریق والد همجنس خود برطرف شود، می‌توان این دوران را برای فرزند نوجوان به خوبی مدیریت کرد.