تصاویر/ نشست هم‌اندیشی پیشکسوتان و صاحب نظران حوزه روانشناسی با دکتر علی فتحی آشتیانی