باید تمام گرایش‌های روانشناسی و‌ مشاوره تحت پوشش بیمه قرار گیرد
به گزارش میگنا دکتر علی فتحی آشتیانی با حضور در برنامه کشیک سلامت درباره چالش‌های مصوبه بیمه سلامت روان اظهار کرد: اولین چالش پوشش ۷۰ درصدی خدمات روانشناسی و مشاوره توسط بیمه سلامت این است که مصادیق...

باید تمام گرایش‌های روانشناسی و‌ مشاوره تحت پوشش بیمه قرار گیرد
به گزارش میگنا دکتر علی فتحی آشتیانی با حضور در برنامه کشیک سلامت درباره چالش‌های مصوبه بیمه سلامت روان اظهار کرد: اولین چالش پوشش ۷۰ درصدی خدمات روانشناسی و مشاوره توسط بیمه سلامت این است که مصادیق مراجعه به روانشناسی سلامت دیده نشده و حوزه فعالیت آن را با روانشناسی بالینی مشترک در نظر گرفته است.

وی افزود: دیگر مشکل این دستورالعمل تخصصی نبودن آن است. مثلا اختلالاتی ذکر شده که باید روانشناسان تربیتی، کودکان استثنایی و... درمان کنند که متاسفانه چون نامی از متخصصان رشته نیامده، طبعا نمی‌توانند از بیمه استفاده کنند.

رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره با بیان اینکه بخشی از جامعه قدرت استفاده از خدمات سلامت روانی را ندارند گفت: برای ارتقای سلامت جامعه به ناچار باید سایر گرایش های روانشناسی و مشاوره را نیز تحت پوشش بیمه ای قرار داده و این خدمات را از لوکس بودن در بیاوریم.