خودکارآمدی یک مفهوم مهم در رشد و توسعه نوجوانان است
خودکارآمدی یک مفهوم مهم در رشد و توسعه نوجوانان است که تأثیر بسزایی بر عملکرد، رفتار، و احساسات آن‌ها دارد. از تحقیقات مختلف در این زمینه می‌توان به مطالعه‌ای که ابعاد خودکارآمدی نوجوانان در گونه‌های...

خودکارآمدی یک مفهوم مهم در رشد و توسعه نوجوانان است
خودکارآمدی یک مفهوم مهم در رشد و توسعه نوجوانان است که تأثیر بسزایی بر عملکرد، رفتار، و احساسات آن‌ها دارد. از تحقیقات مختلف در این زمینه می‌توان به مطالعه‌ای که ابعاد خودکارآمدی نوجوانان در گونه‌های مختلف خانواده را بررسی کرده است اشاره کرد.
به گزارش میگنا رسانه سلامت روان ایران شقایق هاشمی شکفته هنر درمانگر در ادامه این مطلب اضافه میکند که نوع خانواده تأثیر قابل توجهی بر خودکارآمدی تحصیلی، اجتماعی، و هیجانی نوجوانان دارد، به طوری که فرزندان خانواده‌های سالم، سطح بالاتری از خودکارآمدی تحصیلی، اجتماعی، و هیجانی داشتند.

به عبارت دیگر، مطالعات نشان دادند که حرمت خود و خودکارآمدی در نوجوانان با چالش‌های رفتاری و هنر روان‌درمانگری نقش مهمی در بهبود آن‌ها داشتند. بنابراین، خودکارآمدی نوجوانان به عنوان یک ویژگی مهم شخصیتی که تأثیر چشمگیری بر رفتار و عملکرد آن‌ها دارد، از اهمیت بالایی برخوردار است. این مفهوم نشان دهنده باور یا اعتقاد فرد به توانایی خود برای موفق شدن در شرایط مختلف است و در نهایت بر رفتار و عملکرد آن‌ها تأثیرگذار است.
بر اساس مطالعات مختلف داخلی، عوامل متعددی بر خودکارآمدی نوجوانان تأثیر دارند. برخی از این عوامل شامل جنسیت، سن و تحصیلات است خودکارآمدی و ناامیدی در رابطه با جو عاطفی خانواده نیز به عنوان یک عامل مهم بر خودکارآمدی نوجوانان ذکر شده است به نظر میرسد خود کارآمدی و موفقیت تحصیلی و انجام تکالیف هم به نوعی ارتباط داشته باشند.
مترجم کتاب هنر درمانی انتزاعی اضافه میکند برای افزایش خودکارآمدی در نوجوانان و تقویت این ویژگی مهم، می‌توان از راهکارهای متعددی استفاده کرد. از جمله عوامل مرتبط با افزایش خودکارآمدی در نوجوانان می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: تشویق و تحسین: ارائه تشویق و تحسین به نوجوانان برای تلاش، پیشرفت، و موفقیت‌هایشان می‌تواند اعتماد به نفس و خودکارآمدی آن‌ها را تقویت کند
آموزش مهارت‌های مثبت: آموزش مهارت‌های ارتباطی، حل مسئله، و مدیریت استرس به نوجوانان کمک می‌کند تا با چالش‌ها و موقعیت‌های مختلف بهتر برخورد کنند و خودکارآمدی خود را افزایش دهند.
ایجاد فضای حمایتی: فراهم کردن فضایی حمایتی و امن برای نوجوانان، جایگاهی است که آن‌ها می‌توانند خطاها را تجربه کرده و از آن‌ها یاد بگیرند، که این امر به تقویت خودکارآمدی آن‌ها کمک می‌کند.
تشویق به هدف‌گذاری: تعیین اهداف مشخص و قابل اندازه‌گیری برای نوجوانان، آن‌ها را به سمت تلاش و پیگیری اهدافشان سوق می‌دهد و خودکارآمدی آن‌ها را تقویت می‌کند.
تقویت مهارت‌های مدیریت زمان: آموزش مهارت‌های مدیریت زمان به نوجوانان کمک می‌کند تا وظایف و تکالیف خود را به بهترین شکل ممکن مدیریت کنند و از این طریق خودکارآمدی خود را افزایش دهند. با اعمال این راهکارها و توجه به عوامل مرتبط با خودکارآمدی، می‌توان بهبود خودکارآمدی و اعتماد به نفس نوجوانان را تسهیل کرد و زمینه‌ای مثبت برای رشد و توسعه تاب آوری و سلامت روان آن‌ها فراهم کرد.