9 عادت صبحگاهی افراد شاد
افراد زیست شادمانه دارند برخی نکات را رعایت می‌کنند.

به گزارش پایگاه خبری چند ثانیه، در این مطلب نه عادت صبحگاهی افراد شاد از نظر روانشناسی آورده شده است.

۱) برنامه خواب خوبی دارند و بدون آلارم ساعت از خواب بیدار می‌شوند.
۲) نور را وارد اتاق می‌کنند.
۳) تختشان را مرتب می‌کنند.
۴) سراغ تکنولوژی نمی‌روند.
۵) روز را بدون آب شروع نمی‌کنند.
۶) بدن خود را به گونه‌ای تغذیه می‌کنند که سلامت عاطفی‌شان نیز تغذیه می‌شود.
۷) مراقبت از خود به آنها کمک می‌کند تا احساس آرامش بیشتری داشته باشند.
۸) به خورشید سلام می‌کنند.
۹) اهداف روز خود را یادداشت می‌کنند.