تماس با طبیعت درمان است
طبیعت درمانی یک رویکرد درمانی است که از ارتباط با طبیعت برای بهبود سلامت روان و جسمی استفاده می‌کند این روش می‌تواند بر روی آرامش روان و کاهش استرس‌های ناشی از زندگی شهری تاثیر مثبت داشته و در دراز مدت...

تماس با طبیعت درمان است
طبیعت درمانی یک رویکرد درمانی است که از ارتباط با طبیعت برای بهبود سلامت روان و جسمی استفاده می‌کند
این روش می‌تواند بر روی آرامش روان و کاهش استرس‌های ناشی از زندگی شهری تاثیر مثبت داشته و در دراز مدت باعث پیشگیری از بیماری‌های روانی شود ارتباط با طبیعت به عنوان یک راهکار درمانی برای بهبود سلامت روانی افراد، از جمله نقاط قوتی است که به طور گسترده مورد توجه قرار گرفته است.

خاطره اکبری روانشناس و کارشناس سلامت در ادامه این مطلب اضافه میکند افرادی که به طبیعت مراجعه می‌کنند و زمانی را در محیط‌های طبیعی می‌گذرانند، تجربه‌ای مثبت از آرامش و آرامش روانی پیدا می‌کنند که می‌تواند به کاهش سطوح افسردگی و اضطراب کمک کند این تجربه احساس همبستگی با طبیعت، افزایش احساس خوشایندی و کاهش استرس را در افراد ایجاد می‌کند که به طور مستقیم به کاهش افسردگی و بهبود سلامت روانی کمک می‌کند.
طبیعت و تاب آوری مفاهیم به هم پیوسته ای هستند که رابطه بین محیط و سازگاری انسان با چالش ها را برجسته می کنند.
تاب آوری و درمان مبتنی بر طبیعت یک رویکرد درمانی است که از طبیعت برای بهبود سلامت روانی و جسمی استفاده می‌کند. این روش شامل انجام فعالیت‌های خارج از منزل و در محیط طبیعی است که توسط بالینگران یا درمانگران هدایت می‌شود. از جمله مزایای این رویکرد می‌توان به ایجاد احساس پایداری، تقویت سلامت روان و ارتقاء توانایی‌های فرد اشاره کرد. این رویکرد به عنوان یک روش جامع و جدید در درمان‌های سلامت روانی مورد استفاده قرار می‌گیرد
طبیعت درمانی دارای مزایا و کاربردهای متعددی است که در درمان اختلالات روانی و بهبود سلامت روان و روحی انسان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.طبیعت درمانی منجر به رشد مهارت‌های ارتباط اجتماعی، تاب آوری فردی و جمعی، و قدرت هیجانی مثبت می‌شود مطالعات نشان داده است که طبیعت درمانی از طریق افزایش شادی و خوشحالی به بهبود سلامت روح و روان کمک می‌کند طبیعت درمانی همچنین میتواند بعنوان یک روش درمانی جامع برای بهبود اختلالات روانی، از جمله اضطراب و افسردگی مورد استفاده واقع شود کاهش استرس و افزایش آرامش و همچنین بازگرداندن توجه، و بهبود عملکرد شناختی فرد از دیگر دستاوردهای این روش درمانی بشمار می آید. مطالعات فروانی تأثیرات مثبت طبیعت بر سلامت روان را معنادار و مثبت گزارش کرده اند گذراندن زمان در طبیعت می تواند استرس را کاهش دهد، احساس شادی، قدردانی و شفقت را افزایش دهد.
طبیعت به عنوان یادآوری از مکان ما در جهان عمل می کند درگیر شدن در بازیها و فعالیت هایی که زمانی لذت بخش بوده اما مورد غفلت قرار گرفته اند، می تواند سطح شادی را افزایش دهد.
درست همانطور که برای دیدن زیبایی های جهان به عینکی شفاف نیاز داریم، سلامت روان نیز برای رفاه عاطفی، روانی و اجتماعی ما در تمام مراحل زندگی ضروری است و تماس با طبیعت این را ممکن خواهد کرد.
گردشگری طبیعت با افزایش رفاه عاطفی و کاهش استرس های مرتبط با زندگی شهری تأثیر مثبتی بر سلامت روان دارد که در ایام نوروز و تعطیلات میتواند مورد توجه باشد.
طبیعت درمانی روشی است که حضور در طبیعت را با خدمات روانشناختی ادغام می کند این رویکرد نه تنها به سلامت روان می‌پردازد، بلکه فراتر از مراقبت‌های روان‌شناختی سنتی منشا تاثیراتی شناخته شده است.
ارتباط با طبیعت بمنزله روش و ابزاری برای درمان می تواند مهارت های مهم، روابط اجتماعی و تاب آوری شخصی را افزایش دهد.تعامل با طبیعت به عنوان یک راه حل درمانی برای بهبود سلامت روان یک استراتژی قدرتمند است

مشاهدات از اثرات مثبت طبیعت بر سلامت روان در فعالیت هایی مانند پیاده روی در طبیعت و شرکت در فعالیت های خارج از منزل که باعث تقویت تمرکز و توجه حکایت میکند.طبیعت درمانی با ارائه فرصتی به افراد برای ارتباط با دنیای طبیعی و بهره مندی از اثرات آرام بخش آن، به عنوان یک ابزار ارزشمند برای افزایش رفاه و ارتقای سلامت عمل می کند.