چه افرادی در روابطشان فریبکاری می‌کنند؟
یک مشاور خانواده ضمن تاکید بر لزوم صداقت در زندگی زوجین، بیان کرد: افراد دارای اختلالات شخصیتی مانند اختلالات شخصیت ضد اجتماعی، خودشیفته و مرزی، از افرادی هستند که در روابط‌شان فریبکاری دارند.

به گزارش مشرق، زهرا السادات پورسید آقایی با بیان اینکه صداقت عنصر اساسی در همه تعاملات سالم انسانی به شمار می‌رود، اظهار کرد: در بحث ازدواج عنصر صداقت یکی از پایه‌های اساسی حفظ و ایجاد رابطه سالم است. براساس نظریه مثلث عشق، سه پایه صمیمیت، تعهد و شور و شوق برای عشق وجود دارد.

وی افزود: صمیمیت به معنای احساس تعلق دو نفر نسبت به یکدیگر است که می‌توانند عمیق‌ترین احساسات و افکار خود را با یکدیگر در میان بگذارند. در این پایه، رد پای صداقت پررنگ است و برای زنده نگهداشتن این پایه لازم است صداقت در روابط و تعاملات پررنگ باشد.

این مشاور خانواده با اشاره به دومین پایه مثلث عشق بیان کرد: تعهد به معنای پذیرفتن طرفین و متعهد بودن در پستی و بلندی‌های زندگی است که در این بخش نیز رد پای صداقت وجود دارد و مهمترین عنصری که افراد را در استواری این پایه یاری می‌کند صداقت است.

پورسید آقایی با بیان اینکه در برخی از اختلالات شخصیت مانند افراد دچار اختلالات شخصیت ضد اجتماعی، شاهد این هستیم که افراد به جای صداقت به دروغگویی روی می‌آورند، گفت: یکی از ویژگی‌های افراد دارای اختلالات شخصیت ضد اجتماعی، دروغگویی است. آنها بعد از دروغ گفتن هیچ عذاب وجدانی ندارند و فکر خودشان برایشان اهمیت دارد.

پورسیدآقایی یادآور شد: افراد دارای اختلالات شخصیت اسکیزوتایپی نیز به دلیل افکار عجیب و غریب ممکن است از نظر فرد مقابل صحبت هایشان دروغ محسوب شود که این موضوع نیز می‌تواند در روابط آنها اثرگذار باشد.

وی به اختلال شخصیت خودشیفته نیز اشاره کرد و گفت: افراد دارای اختلال شخصیت خودشیفته نیز به دلیل نگاه بزرگ منشانه نسبت به خود که با تخیلی از تواناییهای خود سرگرم هستند ممکن است درباره خود و توانایی‌هایشان صحبت‌هایی کنند که مبتنی بر واقعیت نباشد. ممکن است این افراد واقعیت وجودی خود را فراتر از آنچه که هست نشان دهند و به همین دلیل این موضوع با صداقت لازم در رابطه تناقض دارد.

به گفته وی، افراد دارای اختلال شخصیت مرزی نیز گاهی رفتارهای فریبکاری از خود بروز می‌دهند تا توجه و نظر فرد مقابل را جلب کنند.

منبع: ایسنا