تاثیر قلیان بر ناتوانی جنسی مردان
محققان می‌گویند مصرف تنباکو قدرت باروری و توانایی جنسی مردها را پایین می‌آورد

شفا آنلاین>سلامت جنسی>مصرف تنباکو بر باروری و عملکرد جنسی مردان اثر مخرب دارد و حتی فرد که خودش اهل قلیان کشیدن نیست، با قرار گرفتن در معرض دود آن چنین آسیب‌هایی را به جسم خود وارد می‌کند. محققان می‌گویند دود سیگار و تنباکو سبب بروز نشت وریدی در دستگاه تناسلی مردان می‌شود؛ یعنی استعمال تنباکو و توتون، بدترین نوع اختلال جنسی را ایجاد می‌کند.

به گزارش شفا آنلاین:بررسی‌ محققان نشان می‌دهد اشخاصی که مقدار زیادی دود تنباکو و قلیان استفاده می‌کنند دچار شکستگی در کروموزم‌های اسپرم‌ها می‌شوند که باعث ایجاد نوعی ناباروری می‌شود و درصورتی که با روش‌های لقاح مصنوعی، مرد صاحب فرزند شود، بازهم این اختلال به فرزندانش انتقال می‌یابد. به گزارش سیب سبز؛ در جاهایی که قلیان به‌صورت گروهی استفاده می‌شود، ده‌ها نفر به‌صورت همزمان در حال مصرف قلیان هستند و علاوه براینکه دود قلیان خود را استنشاق کرده، دود قلیان اطرافیان خود را نیز استنشاق می‌کنند و به‌خاطر قرار گرفتن در معرض این دودها، خطر پایین آمدن توانایی جنسی و قدرت باروری‌شان را چند برابر کمتر می‌کنند.

استعمال تنباکو از یک طرف قدرت باروری مردان را کاهش می دهد و به آن آسیب وارد می کند و از طرف دیگر بر عملکرد جنسی مردان نیز اثرات سوء دارد.

دود ناشی از سیگار و تنباکو سبب بروز نشت وریدی در دستگاه تناسلی مردان می شود. یعنی استعمال تنباکو و توتون باعث ایجاد بدترین نوع اختلال جنسی می شود. برعکس باور عموم ضررها و خطرهای مصرف قلیان ده برابر سیگار است.

کیفیت و کمیت اسپرم اشخاصی که به مدت 5 سال هر روز بیشتر از یک پاکت سیگار مصرف کرده‌اند دچار اختلال شده است. کمیت اسپرم به معنای تعداد اسپرم و کیفیت اسپرم به مفهوم حرکت و شکل طبیعی آن است. با این وجود جای تاکید دارد که کیفیت اسپرم از درجه اهمیت بیشتری برخوردار است.