نگاهی به سلامت روان در سال 2023
در سال 2023، سلامت روان در ایالات متحده و در سطح جهان کماکان به دلیل پیامدهای همه‌گیری کووید-19 با چالش‌های مهمی مواجه بود. یک نظرسنجی توسط انجمن روانشناسی آمریکا نشان داد که تشخیص اختلالات سلامت روان...

نگاهی به سلامت روان در سال 2023
در سال 2023، سلامت روان در ایالات متحده و در سطح جهان کماکان به دلیل پیامدهای همه‌گیری کووید-19 با چالش‌های مهمی مواجه بود. یک نظرسنجی توسط انجمن روانشناسی آمریکا نشان داد که تشخیص اختلالات سلامت روان افزایش است، به طوری که بزرگسالان 35 تا 44 ساله بیشترین افزایش در شرایط پاتولوژیک سلامت روان را تجربه می کنند.
سطح استرس به طور قابل توجه و معناداری در گروه‌های سنی مختلف بالا بوده است والدین کودکان زیر 18 سال به ویژه تحت تأثیر بوده و فشار مالی و ترس شدید را گزارش کردند.
بنابر همین گزارش از میگنا رسانه سلامت روان ایران روز جهانی بهداشت روان در سال 2023 بر سلامت روان به عنوان یک حق جهانی بشر تأکید کرد و هم چنین بر اهمیت حفاظت از سلامت روان، ارتقاء آگاهی و تضمین دسترسی به مراقبت با کیفیت برای همه افراد هم تأکید شد.
گزارش وضعیت سلامت روان جهان در سال 2023 نگرش خاص ومتفاوتی را در مورد روندهای جهانی بهزیستی روانی ارائه میکند و بر اهمیت سلامت روانی در مدیریت چالش‌ها و استرس‌های زندگی تأکید کرده است

در سال 2023، شایع ترین شرایط و نشانه های پاتولوزیک سلامت روان در ایالات متحده شامل اختلالات اضطرابی، اختلال نقص توجه/بیش فعالی (ADHD)، اختلال طیف اوتیسم (ASD) و اختلال دوقطبی بوده است.
نظرسنجی وضعیت سلامت روان در آمریکا در سال 2023 نشان داد که تقریباً 21٪ از بزرگسالان حداقل یک بیماری روانی را تجربه می کنند و حدود 5.44٪ بیماری روانی شدید را تجربه می کنند. علاوه بر این، بیش از 12.1 میلیون بزرگسال افکار جدی خودکشی را گزارش کردند که بر شیوع چالش‌های سلامت روان در جمعیت ایالات متحده تاکید میکند.

گزارشات برخی از عوامل تهدید کننده های سلامت روان در سال 2023 به این قرار معرفی کرده اند :
ژنتیک: کماکان بیماری‌های روانی اغلب در خانواده‌هایی بروز می‌کنند که نشان‌دهنده استعداد ژنتیکی برای این شرایط هستند
عوامل بیولوژیکی: عملکرد غیرطبیعی مدارها یا مسیرهای سلول عصبی در مغز، و همچنین نقص یا آسیب به نواحی خاص مغز، می تواند به اختلالات سلامت روان کمک کند این یکی از عوامل مهم در گزارشات بوده است.
آسیب روانی: آزار یا سوء استفاده شدید عاطفی، جسمی یا جنسی در دوران کودکی یا نوجوانی از قرار هنوز هم باعث ایجاد یا بدتر شدن اختلالات سلامت روان است.
عوامل محیطی:
موقعیت‌های استرس‌زای زندگی مانند مشکلات مالی، تجربیات آسیب‌زای دیگری مانند جنگ و درگیری های نظامی، و تجربیات نامطلوب دوران کودکی می‌توانند خطر ابتلا به بیماری‌های روانی را افزایش دهند.
سوء مصرف مواد: استفاده از الکل یا مواد مخدر حتی بصورت تفریحی هم هنوز یک عامل خطر برای شرایط سلامت روان است گزارشات نشان میدهد اتفاق خاصی دال بر بهبودی شرایط در دست نیست.
عوامل اجتماعی و اقتصادی: نابرابری اجتماعی و اقتصادی، بیکاری، درآمد پایین، فقر، بدهی و شرایط بد زندگی با پیامدهای بد سلامت روان مرتبط بوده و هست گزارشات سال 2023 نشان میدهد که فقر و نابرابری کماکان دشمنان سلامت و تاب آوری هستند
محمدرضا مقدسی مدیر و موسس خانه تاب آوری در خاتمه این مطلب بر تأثیر متقابل پیچیده عوامل ژنتیکی، بیولوژیکی، روانی، محیطی و اجتماعی را در ایجاد شرایط پاتولوژیک سلامت روان یادآور شدند.