پدیده کوری جنسی
چرا پس از رابطه جنسی با کسی که احساس میکردید عاشقش هستید به ناگهان نسبت به او سرد وبیعلاقه می شوید؟

شفا آنلاین>سلامت جنسی>قبل از آنکه به لحاظ جنسی با کسی صمیمی شوید؛صبر کنید تا از لحاظ احساسی وعاطفی نیز با اوصمیمی شوید

به گزارش شفا آنلاین:چرا پس از رابطه_جنسی با کسی که احساس میکردید عاشقش هستید به ناگهان نسبت به او سرد وبیعلاقه می شوید؟

حتی چنانچه از رابطه جنسی با او لذت نیز برده باشید؛ گویی پس از آن که هوس میان شما فروکش کرد وخود را باماهیت وشخصیت واقعی اوتنها دیدید فوری حالتان بهم خورده است!

این پدیده را کوری جنسی نامند.کسی را می بینید و خیلی خیلی از اوخوشتان می آید، سپس جاذبه جنسی را با تفاهم و عشق واقعی اشتباه می گیرید،گویی جاذبه جنسی نسبت به این فردچشم شما را به روی دیگرحقایق اوکور میکند،خود را متقاعد می سازید که او مرد یا زن رویاهای شماست؛اما شما فقط رابطه جنسی از اومیخواهید

قبل از آنکه درگیر رابطه شوید؛ توجه وتمرکزتان را صرف توسعه وعمیق‌تر ساختن صمیمیت احساسی-عاطفی میان خود و او کنید.اساس یک ازدواج موفق وماندگار؛ صمیمیت است نه روابط

بی‌گمان روابط جنسی بخش مهمی از روابط زناشویی است اما بدون تعهد روحی عاطفی و تفاهم هرگز برای موفقیت ازدواجی خوشبخت کافی نخواهد بود.