سرسختی روانی و تعهد چگونه توصیف میشوند ؟
سرسختی روانی و تعهد چگونه توصیف میشوند ؟ تعهد چیست و چگونه می‌توانید اهداف هوشمندانه‌ای برای خود طراحی کنید تا به‌آن‌ها برسید، چگونه منضبط باشید و چگونه از استراتژی‌هایی استفاده کنید تا بتوانید چشم‌های...

سرسختی روانی و تعهد چگونه توصیف میشوند ؟
سرسختی روانی و تعهد چگونه توصیف میشوند ؟ تعهد چیست و چگونه می‌توانید اهداف هوشمندانه‌ای برای خود طراحی کنید تا به‌آن‌ها برسید، چگونه منضبط باشید و چگونه از استراتژی‌هایی استفاده کنید تا بتوانید چشم‌های خود را بر روی اهدافتان باز نگه دارید و به‌آن‌ها چشم داشته باشید.
تعهد بر اساس تعریف، مشارکت یا کاری است که آزادی عمل را محدود می‌کند.
وقتی به‌چیزی متعهد می‌شوید، دیگر آزاد نیستید تا هر کار دیگری را که بخواهید، انجام دهید.

چهار اصل در تعهد وجود دارد.
نخست ، دیدگاه و بصیرت است که به‌معنای توانایی تجسم کردن موفقیت‌تان است.
دوم، تیزبینی است که به‌معنای توانایی شناخت خودتان و به‌کار بردن این دانش در فرایند تعهد است.
سوم، پذیرش تغییر است که به‌معنای تمرکز بر روی چیزهایی است که می‌توانید آن‌ها را کنترل کنید.
چهارم و آخرین اصل، ادغام است که به‌معنای آن است که توانایی ترکیب ارزش‌ها، افکار، کلمات و فعالیت‌های خود را در فرایند تعهد دارید.


پنج نکته همیشه هست که باید پیش از آنکه به‌کاری یا شخصی متعهد شوید، به‌خاطر داشته باشید:
– هر تعهد، یک انتخاب است.
– هر تعهد، مسئولیت شخصی شماست.
– هر تعهد، نیازمند صداقت و تمامیت است.
– هر تعهد، به‌معنای یک قول است.
– هر تعهد، نیازمند یک انتخاب است.

تعهد شما، زندگی‌تان را شکل می‌دهد.
بهترین راه اطمینان یافتن از اینکه می‌توانید به‌چیزی متعهد شوید، آن است که درباره‌ی مدت و شدت تعهد خود و چیزی که می‌خواهید واقعاً به‌آن متعهد شوید، به‌خوبی فکر کنید.
در ادامه، برخی از مهم‌ترین دلایل اهمیت تعهد، توضیح ‌داده شده است. تعهد به‌زندگی شما ساختار می‌آورد و حد و مرز‌های زندگی شما را مشخص می‌سازد. به‌شما کمک می‌کند تا دستاوردهای بیشتری به‌دست بیاورید. به‌شما کمک می‌کند تا متمرکزتر شوید و کمک می‌کند تا در زندگی خود، اولویت‌بندی کنید.

یکی از نخستین نکاتی که می‌بایست انجام دهید تا بتوانید راحت‌تر به‌اهدافتان متعهد بمانید، آن است که بدانید ارزش‌های شما چه هستند. فهرستی از چیزهایی تهیه کنید که در زندگی برای شما بیشترین ارزش را دارند. برخی از آن‌ها عبارتند از: عشق، دوستی و سلامتی. مطمئن شوید که شما ارزش‌های خود را به‌ترتیب اهمیت می‌نویسید.

آیا این ارزش‌ها شما را خوشحال می‌کنند؟
آیا نظم ارزش‌ها برای شما مفید است؟
ارزش‌های خود را دوباره مرتب کنید تا بتوانید تغییرات متناسب با آن‌ها را اعمال کنید. برای شما در این صورت راحت‌تر است که همان میزان تلاش را در بلندمدت در راستای بالاترین ارزش‌های خود به‌خرج دهید.
آخرین موردی که می‌بایست به‌یاد بیاورید و به‌عنوان یک اصل به‌خاطر داشته باشید، آن است که هر هدفی به‌یک چرایی نیاز دارد. چرایی و دلیل پشتِ آن هدف، دلیل عاطفی قوی برای انجام دادن کاری است.