متولدین این ماه از همه بیشتر سوتی می دهند!
بدون در نظر گرفتن اعتبار علمی، برخی از سوتی‌های متولدین هر ماه را در زیر ذکر می‌کنیم. فروردین: “من یک نقاش...

متولدین این ماه از همه بیشتر سوتی می دهند!

بدون در نظر گرفتن اعتبار علمی، برخی از سوتی‌های متولدین هر ماه را در زیر ذکر می‌کنیم.

فروردین: “من یک نقاش هستم”، اما هیچ‌وقت تصویر خوبی را نمی‌کشید و همیشه خط خراب می‌کشد.

اردیبهشت: هرگز نمی‌توانید به یک اردیبهشتی بگویید که بی‌خبر باشد. زیرا همه چیز را یک دقیقه بعد از اتفاق افتادن می‌فهمد!

متولدین این ماه از همه بیشتر سوتی می دهند!

خرداد: همیشه در خرداد، همه‌چیز دارای دو روی است! این متولدین همزمان احمق و هوشمند، خوشحال و ناراحت، خوش‌تیپ و نازایی هستند.

بیشتر بخوانید: آیا می دانید از روی مدل خوابیدن می توان به شخصیت افراد پی برد؟

متولدین این ماه از همه بیشتر سوتی می دهند!

مرداد: این متولدین همیشه دیر به جا می‌رسند. هر چه برای یک قرار ملاقات تعیین می‌کنید، آن‌ها دست به دست هستند!

شهریور: هرگز به یک شهریوری نپرسید که چرا چیزی را انجام نمی‌دهد. زیرا همیشه دلیل جدیدی پیدا می‌کند و دلایل مختلفی برای توجیه تنبیه نداشتن دارد.

مهر: متولدین مهر همیشه در حال گشت و گذار هستند و همه جا به همه‌جا پرتاب می‌شوند. آن‌ها هیچ‌وقت مکان ثابتی ندارند و همیشه در حال جستجوی ماجراجویی هستند.

متولدین این ماه از همه بیشتر سوتی می دهند!

آبان: آبانی‌ها همیشه در حال سردرگمی هستند و نمی‌دانند چه کاری باید انجام دهند. آن‌ها هیچ‌وقت تصمیم درستی نمی‌گیرند و همیشه به کمک دیگران نیاز دارند.

آذر: آذری‌ها همیشه حرف‌های بزرگی می‌زنند، اما هرگز عمل نمی‌کنند. آن‌ها خوب می‌دانند چه چیزهایی باید انجام دهند، اما به هیچ وجه اجرای آن‌ها را شروع نمی‌کنند!

دی: دی‌ها همیشه برای همه چیز آماده هستند، به غیر از تغییر. هیچ‌وقت تغییری در زندگیشان نمی‌خواهند و از روتین خود لذت می‌برند.

متولدین این ماه از همه بیشتر سوتی می دهند!

بهمن: بهمنی‌ها همیشه با هم در تناقض هستند. آن‌ها همزمان عصبانی و مهربان، قوی و ضعیف، باشکوه و معمولی هستند.

اسفند: هرگز یک اسفندی را بخواهید که صادق باشد. آن‌ها همیشه سعی می‌کنند به شما دروغ بگویند و شوخی‌های ناپسندیده بکنند.