تغییر مغز کودکان با استفاده طولانی مدت از دستگاههای دیجیتال
در عصر دیجیتال استفاده کودکان از دستگاه های الکترونیک به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. این الگوی رفتاری بسیاری از والدین و متخصصان را نگران کرده است. فناوری برای آموزش و سرگرمی کارآمد است اما همیشه...

تغییر مغز کودکان با استفاده طولانی مدت از دستگاههای دیجیتال
در عصر دیجیتال استفاده کودکان از دستگاه های الکترونیک به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. این الگوی رفتاری بسیاری از والدین و متخصصان را نگران کرده است. فناوری برای آموزش و سرگرمی کارآمد است اما همیشه نگرانی هایی درباره تاثیر مدت زمان استفاده کودکان از این دستگاه ها روی سلامت و رشد کودکان وجود دارد.
اکنون یک بررسی ۲۳ ساله از تحقیقی درباره تصویربرداری عصبی نشان دهنده برخی تاثیرات خوب و بد فناوری بر مغز کودکان است.
این تحقیق شامل بررسی ۳۳پژوهش است که روش های تصویربرداری عصبی را برای سنجش تاثیرات فناوری دیجیتال روی مغز ۳۰ هزار کودک زیر سن ۱۲ سالگی به کار بردند.
پژوهش مذکور به طور خاص نشان داد استفاده طولانی مدت از نمایشگرها در قشر پیش فرونتال مغز تغییراتی ایجاد می کند که تا حدودی با قابلیت های شناختی پیچیده مانند بیان شخصیت، تصمیم گیری و رفتار اجتماعی مرتبط است.
علاوه بر آن استفاده از دستگاه های دیجیتال روی لوب تمپورال تاثیر می گذارد که چند قابلیت کلیدی از جمله پردازش شنیداری، حافظه، زبان و وجوه مختلف ادراک بصری را دربر می گیرد. همچنین لوب اکسیپیتال که در درجه اول مسئول پردازش اطلاعات بصری است و لوب جداری که نقش مهمی در پردازش اطلاعات حسی از بدن دارد نیز تحت تاثیر این امر قرار می گیرند.
تحقیق نشان دهنده تاثیرات مخرب استفاده از دستگاه دیجیتالی روی توجه، کنترل انجام کارها، کنترل بازدارندگی، عملکردهای شناختی و ارتباط عملکردی(functional connectivity) موثر در مغز بود. علاوه بر این، استنباط شد که زمان طولانی‌تر استفاده از صفحه نمایش با کاهش در ارتباط عملکردی زبان و مناطق مرتبط با کنترل شناختی مغز مرتبط است که ممکن است تأثیر منفی بر رشد شناختی داشته باشد.
استفاده از تبلت نیز تاثیر منفی روی عملکردهایی دارد که به قابلیت حل مسئله مغز مربوط هستند. از سوی دیگر ۴ پژوهش نشان دهنده تاثیرات منفی در مغز مرتبط با بازی های رایانشی و استفاده زیاد از اینترنت بودند که روی حجم مغز و قدرت شناخت تاثیر می گذارد.
البته استفاده از دستگاه های دیجیتالی فقط تاثیرات مخرب ندارد. به عنوان مثال ۶ پژوهش نشان دادند تجربیات دیجیتال می توانند عملکرد مغز کودک را بهبود دهند.
به عنوان مثال در برخی کاربران دستگاه های افزایش ظرفیت تمرکز و یادگیری مغز مشاهده شد و یک تحقیق نشان داد قابلیت های عملکرد اجرایی و شناختی کودکان احتمالا با بازی های ویدئویی افزایش می یابد.